16 oktyabr hərracı: biri elektron olmaqla 9 əmlak üzrə 14 sifariş qəbul edildi

Məkan və vaxt fərqi olmadan müraciət imkanı ilə özəlləşdirmə hərraclarında sifariş və iştirak çox rahatdır. Heç bir yerə getmədən vətəndaşı əmlak sahibinə çevirən bu prosesə olan ictimai maraq isə  artmaqdadır. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən özəlləşdirmədə əlverişli fürsətlər yaradan hərraclardan biri də 16 oktyabr tarixində keçirildi. Qeyd edək ki, iştirakçılar tərəfindən 9 əmlak üzrə 14 sifariş verilmişdir. Vətəndaşlardan biri isə hərrac üzrə elektron xidmətdən-onlayn sifariş prosedurundan istifadə edib.

Read more ...

Qəbul qaydaları

Namizədlərə dair tələblər

  1. 18-30 yaş arası
  2. Təhsil: ali
  3. Kompüter bacarıqları və dil bilikləri.

Könüllü olmaq istəyən şəxs “Könüllü ol” bölməsinə daxil olmaqla müvafiq müraciət anketini dolduraraq müraciətini göndərir. Tələblərə uyğun gələn namizəd müsahibə mərhələsinə dəvət olunur. Müsahibədə uğur qazanan könüllü ilə 2-3 ay müddətinə müqavilə bağlanılır və könüllülük fəaliyyətinə başlanılır. Fəaliyyət müddətləri ərzində könüllülər müvafiq sahələr üzrə təlimlərə cəlb ediləcəklər.

Müqavilədə nəzərdə tutulmuş öhdəliklərə əməl etməklə müəyyən edilmiş müddət ərzində fəaliyyətlərini bitirən könüllülərə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin rəsmi sertifikat və xasiyyətnaməsi verilir.

 

Statistical information of real estate registration

 

INFORMATION about main indicators of State Service of Registration of Real Estate under State Committee on Property Issues (SSRRE under SCPI)
                     
Indicators Y E A R S S U M
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Number of registration of ownership rights
    including:
94680 147368 151541 177118 205196 190500 171942 196931 1335276
- initial 28994 52583 42395 49713 57945 42041 49904 59143 382718
- transfer 65686 94785 109146 127405 147251 148459 122038 137788 952558
2 Mortgage 20517 20997 32951 40513 45619 41371 35757 38533 276258

 

INFORMATION about main indicators of Baku Territorial Office of SSRRE under SCPI
                     
Indicators Y E A R S S U M 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Number of registration of ownership rights
    including:
39736 54865 56735 63808 64249 49842 55614 65787 450636
- initial 12174 18550 15075 15154 15725 11688 15934 22212 126512
- transfer 27562 36315 41660 48654 48524 38154 39680 43575 324124
2 Mortgage 10353 9736 15608 19296 21001 19850 16884 19776 132504

 

 

INFORMATION about registration of rights on real estate by State Service of Registration of Real Estate under State Committee on Property Issues (SSRRE under SCPI) in 2006-2017
Indicators 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 S U M
Number of registration of ownership rights SUM 94680 147368 151541 177118 205196 190500 171942 196931 1335276
initial 28994 52583 42395 49713 57945 42041 49904 59143 382718
transfer 65686 94785 109146 127405 147251 148459 122038 137788 952558
Including;                  
Houses and cottages  initial 7246 13799 11119 15132 17707 14852 13788 17700 111343
transfer 11920 18692 18622 21575 23826 20475 18239 20014 153363
Apartments initial 10090 17209 13666 13886 13301 11080 10882 14893 105007
transfer 28525 35563 41633 44660 42967 33689 33242 37192 297471
Land plots initial 9594 17748 14602 17543 23809 13817 23234 23227 143574
transfer 21507 34744 43488 55009 74190 89069 66318 75537 459862
Non-residential buildings initial 1106 1936 1547 1681 1714 1084 912 1282 11262
transfer 1582 2366 2411 2704 2965 2521 1853 2343 18745
Non-residential areas initial 605 1376 1089 1094 1071 946 841 1603 8625
transfer 1195 2199 2351 2808 2480 2050 1873 2061 17017
Property complex initial 232 375 349 350 311 215 197 246 2275
transfer 316 497 506 587 755 572 429 524 4186
Multi-storey residential buildings initial 11 23 12 16 22 39 14 99 236
transfer 5 12 14 31 34 18 14 47 175
Perennial plantings initial 110 117 11 11 10 8 36 93 396
transfer 636 712 121 31 34 65 70 70 1739

 

 

Comparative analysis regarding registration of rights by country and Baku in 2017
 Indicators   By country   By Baku (capital)  Respublikadakı payı
(% - lə)
1 Number of registration of ownership rights 196931 65787 33,4%
  including:
   intial registration
59143 22212 37,6%
     property transfer 137788 43575 31,6%
2 Encumbrances 3573 591 16,5%
3 Mortgage 38533 19776 51,3%

 

INFORMATION about registration of rights regarding real estate divisions
Indicators   2016 2017  Compared to the same period of last year 
  + / - % - lə
Number of registrations S U M   171942 196931 24989 114,5%
initial   49904 59143 9239 118,5%
transfer   122038 137788 15750 112,9%
Including:          
Houses and cottages  initial   13788 17700 3912 128,4%
transfer   18239 20014 1775 109,7%
Apartments initial   10882 14893 4011 136,9%
transfer   33242 37192 3950 111,9%
Land plots initial   23234 23227 -7 100,0%
transfer   66318 75537 9219 113,9%
Non-residential buildings initial   912 1282 370 140,6%
transfer   1853 2343 490 126,4%
Non-residential areas initial   841 1603 762 190,6%
transfer   1873 2061 188 110,0%
Property complex initial   197 246 49 124,9%
transfer   429 524 95 122,1%
Müəssisə filialları initial   0 0 0 0,0%
transfer   0 0 0 0,0%
Multi-storey residential buildings initial   14 99 85 707,1%
transfer   14 47 33 335,7%
Perennial plantings initial   36 93 57 258,3%
transfer   70 70 0 100,0%

 

Comparative report about registration of rights regarding real estate divisions
in 2016 and 2017
         
Indicators 2016 2017 Difference
(%)
Number of registrations of ownership rights 171942 196931 114,5%
Including:      
1 Houses and cottages 32027 37714 117,8%
2 Apartments 44124 52085 118,0%
3 Land plots 89552 98764 110,3%
4 Non-residential buildings 2765 3625 131,1%
5 Non-residential areas 2714 3664 135,0%
6 Property complex 626 770 123,0%
7 Multi-storey residential buildings 28 146 521,4%
8 Perennial plantings 106 163 153,8%

 

 

Seçim et, sifariş ver və özəlləşdir: özəlləşdirilən əmlaklar haqqında məlumatları necə və haradan əldə etməli?

Özəlləşdirilən müəssisələr haqqında bütün məlumatlar vətəndaşlar üçün açıqdır. Sadəcə “Özəlləşmə portalına” (privatization.az) və komitənin emdk.gov.az internet saytına daxil olmaqla bu informasiyaları əldə etmək mümkündür. Komitənin rəsmi mətbu orqanı olan “Mülkiyyət” qəzetində belə məlumatlar dərc edilir. Bu məlumatlar hər hansı bir müəssisə və dövlət əmlakı özəlləşdirilməyə çıxarılmamışdan bir ay öncə ictimaiyyətə geniş şəkildə açıqlanır. Özəlləşdirmə, o cümlədən hərraclara çıxarılan əmlaklar və hərracın nəticələri ilə bağlı da operativ məlumatlar kütləvi informasiya vasitələrində yayımlanır.

Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin hərraclarda özəlləşdirilməsi ilə bağlı məlumatlarda müəssisənin adı və təsis tarixi, hüquqi ünvanı, nizamnamə kapitalının həcmi, buraxılmış səhmlərin ümumi həcmi, bir səhmin nominal dəyəri, satışa çıxarılmış səhmlərin sayı və nominal dəyəri, onların ilkin hərrac qiyməti, ilkin hərrac qiymətinin 10 faiz hesablanmış behin məbləği kimi informasiyalarla tanış olmaq mümkündür.

Read more ...