18 saylı Ərazi İdarəsi tərəfindən 2018-ci ilin yanvar ayı ərzində əhaliyə səyyar xidmət göstərilməsi üçün təyin edilən günlərin qrafiki

Sıra №-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər (rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Zaqatala rayonu  Aşağı Tala kəndi

04 yanvar 2018-ci il

2

Zaqatala rayonu  Mazıx kəndi

05 yanvar 2018-ci il

3

Zaqatala rayonu  Lahıc kəndi

08 yanvar 2018-ci il

4

Zaqatala rayonu  Yengiyan kəndi

09 yanvar 2018-ci il

5

Zaqatala rayonu  Yengiyan kəndi

10 yanvar 2018-ci il

6

Zaqatala rayonu  Mosul kəndi

11 yanvar 2018-ci il

7

Zaqatala rayonu  Kəpənəkçi kəndi

12 yanvar 2018-ci il

8

Balakən rayonu  Talalar kəndi

15 yanvar 2018-ci il

9

Balakən rayonu  Xalatala kəndi

16 yanvar 2018-ci il

10

Balakən rayonu  Şambul  kəndi

17 yanvar 2018-ci il

11

Balakən rayonu  Yeni Şərif  kəndi

18 yanvar 2018-ci il

12

Zaqatala rayonu  Muxaxi kəndi

19 yanvar 2018-ci il

13

Zaqatala rayonu  Maqov kəndi

22 yanvar 2018-ci il

14

Zaqatala rayonu  Danaçı kəndi

23 yanvar 2018-ci il

15

Zaqatala rayonu  Faldar kəndi

24 yanvar 2018-ci il

16

Zaqatala rayonu  Qandax kəndi

25 yanvar 2018-ci il

17

Balakən rayonu Qullar kəndi

26 yanvar 2018-ci il

18

Balakən rayonu Gərəkli kəndi

29 yanvar 2018-ci il

19

Balakən rayonu Tülü kəndi

30 yanvar 2018-ci il

20

Zaqatala rayonu  Üçüncü Tala kəndi

31 yanvar 2018-ci il