14 saylı Ərazi İdarəsi tərəfindən 2018-ci ilin mart ayı ərzində əhaliyə səyyar xidmət göstərilməsi üçün təyin edilən günlərin qrafiki

Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Şamaxı rayonu Nağaraxana kəndi

01 mart 2018-ci il

2

Ağsu rayonu Ərəbuşağı kəndi

02 mart 2018-ci il

3

Ağsu rayonu İlxıçı kəndi

05 mart 2018-ci il

4

Qobustan rayonu Nabur kəndi

06 mart 2018-ci il

5

Qobustan rayonu Bəklə kəndi

07 mart 2018-ci il

6

Ağsu rayonu Çaparlı kəndi

09 mart 2018-ci il

7

Şamaxı rayonu Meysəri kəndi

12 mart 2018-ci il  

8

Ağsu rayonu Ağsu şəhəri

13 mart 2018-ci il

9

Qobustan rayonu Nardərən kəndi

14 mart 2018-ci il

10

Ağsu rayonu Qiyaslı kəndi

15 mart 2018-ci il

11

Şamaxı rayonu Çuxuryurd kəndi

16 mart 2018-ci il

12

Şamaxı rayonu Cabanı  kəndi

19 mart 2018-ci il

13

Şamaxı rayonu  Mirikənd kəndi

26 mart 2018-ci il

14

Qobustan rayonu Ərəbqədim kəndi

27 mart 2018-ci il

15

Qobustan rayonu Göydərə kəndi

28 mart 2018-ci il

16

Şamaxı rayonu Qurdtəpə kəndi

29 mart 2018-ci il

17

Ağsu rayonu Muradlı kəndi

30 mart 2018-ci il