10 saylı Ərazi İdarəsi tərəfindən 2018-ci ilin mart ayı ərzində əhaliyə səyyar xidmət göstərilməsi üçün təyin edilən günlərin qrafiki

Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Astara rayonu - Rinə kəndi, Binəbəy kəndı, Maşxan kəndi, Vaqo kəndi, Sərək kəndi, Şiyəkəran kəndi, Kakalos kəndi, Ərçivan kəndi, Şüvi kəndi, Kijəbə qəsəbəsi, Səncərədi, Ojakəran, Tüləgüvən, Şəmətük, Təngərüd, Suparibağ, Şahağacı, Siyəkü kəndi, Pensər kəndi, Suparibağ kəndi, Seləkəran kəndi, Qapıçıməhəllə kəndi, Məscidməhəllə kəndi, Züngüləş kəndi, Suparibağ kəndi, Şahağacı kəndi

01 – 06 mart 2018-ci il

2

Lənkəran rayonu - Gərmətük qəsəbəsi, Xolmili kəndi, Şıxəkəran kəndi, Mamusta kəndi, Daşdaiığjar kəndi, Şürük kəndi, Səpnəkəran kəndi, Siyavar kəndi, Vel kəndi, Seyidəkəran kəndi, Aşağı-Nüvədi qəsəbəsi, Viyən kəndi, Türkəkəran kəndi, Yuxarı- Nüvədi kəndi, Moğonojoba kəndi, Hirkan qəsəbəsi, Parakənd kəndi, Bürcəli kəndi, Xanbulan kəndi

07 – 13 mart 2018-ci il

3

Lənkəran rayonu - Osaküçə kəndi, Tükəvilə kəndi, Vilvan kəndi, Veravul kəndi, Girdəni kəndi, Sinovli kəndi, Şağlaser kəndi, Separadi kəndi, Zövlə kəndi, Havzova kəndi, Xarxatan kəndi, Cil kəndi

Liman şəhəri - Qumbaşı kəndi, Balıqçılar qəsəbəsi, Ürgə kəndi, Göyşaban kəndi, Nərimanabad qəsəbəsi, Boladi kəndi, Şirinsu kəndi

14 – 19 mart 2018-ci il

4

Lənkəran rayonu - Şağlaküçə kəndi, Kərgəlan kəndi, Darquba kəndi, Lüvəsər kəndi, Bəlləbur kəndi, Qurunba kəndi, Narbağı kəndi, Rvo kəndi, Şovu kəndi, Haftoni qəsəbəsi, Talışlı kəndi, Hacıkənd, Ləj kəndi, Təngivan kəndi, Əşlə kəndi, Mollakənd

27 – 30 mart 2018-ci il