7 saylı Ərazi İdarəsi tərəfindən 2018-ci ilin yanvar ayı ərzində əhaliyə səyyar xidmət göstərilməsi üçün təyin edilən günlərin qrafiki

Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Bərdə- Həsənqaya, Ağdam-Əfətli, Tərtər –Sarıcalı, Goranboy-  Bəşirabad kəndi. Naftalan şəhəri  Qasımbəyli kəndi

04 yanvar 2018-ci il

2

Bərdə- Yenidaşkənd, Ağdam-Üçoğlan , Tərtər –Kəngərli, Goranboy- Yolqululat kəndi. Naftalan şəhəri

05 yanvar 2018-ci il

3

Bərdə- Mirzəcəfərli, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Bayandur, Ələsgərli, Goranboy- Qasımbəyli kəndi. Naftalan şəhəri- Tap-Qaraqoyunlu kəndi

08 yanvar 2018-ci il

4

Bərdə- Otuzikilər, Ağdam-Zəngişalı, Tərtər –Qaynaq, Goranboy- Nizami kəndi. Naftalan şəhəri Qasımbəyli kəndi

09 yanvar 2018-ci il

5

Bərdə- Gərənə, Ağdam-Üçoğlan, Tərtər –Qarağacı, Goranboy- Qazançı kəndi. Naftalan şəhəri

10 yanvar 2018-ci il

6

Bərdə- Mehdili, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Səhlabad, Goranboy- Kələk kəndi. Naftalan şəhəri 

11 yanvar 2018-ci il

7

Bərdə- Gərənə, Ağdam-Üçoğlan, Tərtər –Qarağacı, Goranboy- Qazançı kəndi. Naftalan şəhəri

12 yanvar 2018-ci il

8

Bərdə- Yenidaşkənd, Ağdam-Üçoğlan , Tərtər –Kəngərli, Goranboy- Yolqululat kəndi. Naftalan şəhəri

15 yanvar 2018-ci il

9

Bərdə- Mehdili, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Səhlabad, Goranboy- Kələk kəndi. Naftalan şəhəri 

16 yanvar 2018-ci il

10

Bərdə- Mollagüllər, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Mamırlı-Poladlı, Goranboy- Sarov kəndi. Naftalan şəhəri

17 yanvar 2018-ci il

11

Bərdə- Mehdili, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Səhlabad, Goranboy- Kələk kəndi. Naftalan şəhəri 

18 yanvar 2018-ci il

12

Bərdə- Yenidaşkənd, Ağdam-Üçoğlan , Tərtər –Kəngərli, Goranboy- Yolqululat kəndi. Naftalan şəhəri

19 yanvar 2018-ci il

13

Bərdə- Mirzəcəfərli, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Bayandur, Ələsgərli, Goranboy- Qasımbəyli kəndi. Naftalan şəhəri- Tap-Qaraqoyunlu kəndi

22 yanvar 2018-ci il

14

Bərdə- Mehdili, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Səhlabad, Goranboy- Kələk kəndi. Naftalan şəhəri 

23 yanvar 2018-ci il

15

Bərdə- Xanərəb, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Bayandur, Goranboy- Kələk kəndi. Naftalan şəhəri – Tapqaraqoyunlu kəndi

24 yanvar 2018-ci il

16

Bərdə- Mehdili, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Səhlabad, Goranboy- Kələk kəndi. Naftalan şəhəri 

25 yanvar 2018-ci il

17

Bərdə- Həsənqaya, Ağdam-Əfətli, Tərtər –Sarıcalı, Goranboy-  Bəşirabad kəndi. Naftalan şəhəri  Qasımbəyli kəndi

26 yanvar 2018-ci il

18

Bərdə - Dəymədağıldı, Ağdam – Çəmənli, Tərtər – Hüsənli, Goranboy –Quşçular kəndi, Naftalan şəhəri- Qaşaltı –Qaraqoyunlu kəndi

29 yanvar 2018-ci il

19

Bərdə- Həsənqaya, Ağdam-Əfətli, Tərtər –Sarıcalı, Goranboy-  Bəşirabad kəndi. Naftalan şəhəri  Qasımbəyli kəndi

30 yanvar 2018-ci il

20

Bərdə- Mehdili, Ağdam-Qaradağlı, Tərtər –Səhlabad, Goranboy- Kələk kəndi. Naftalan şəhəri 

31 yanvar 2018-ci il