Açıq səhmdar cəmiyyətlərində səhmlərin əmək kollektivinin üzvlərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə güzəştli satışın yekun nəticələri barədə məlumat

Səhmdar cəmiyyətinin adı

Nizamnamə kapitalı

(manat)

Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı

(ədəd)

Güzəştli satışa çıxarılan  səhmlərin sayı

(ədəd)

Güzəştli satışda iştirak etmək hüququ olanların sayı

(nəfər)

Hər bir işçinin bərabər sayda təqdim edəcəyi pulun məbləği 

(manat)

Güzəştli satışda iştirak edənlə- rin sayı (nəfər)

Güzəştli satışa təqdim edilən pulun məbləği

(manat)

Güzəştli satışın yekunlarına əsasən bölüşdürülmüş səhmlərin sayı

(ədəd)

Alınmış səhmlə-rin faizi

Güzəştli sa- tışın keçirilməsi  haqqında sərəncamın     №-si  və tarixi

Güzəştli satışın keçirilmə tarixi

1

Tibb Texnikasının Təmiri Zavodu

1850000,00

925000

138750

63

3082,80

6

3460,80

2472

0,27

№ 238 20.10.17

  21.11.2017-15.12.2017

 
 
 

Sorğu

"Kadastr kalkulyatoru" xidmətindən istifadə etmisinizmi?