14 noyabr 2017-ci il tarixdə keçirilmiş 925-ci pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında məlumat

Sıra №-si Səhmdar cəmiyyətinin                                      adı  Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı          (ədəd) Bir səhmin nominal qiyməti (manat) Satışa çıxarılmış səhmlər             Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri  (manat) Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti          (manat) Satılmış səhmlərin sayı (ədəd) Satışa çıxarılan səhmlərin axırıncı hərrac (satış) qiyməti          (manat)
sayı (ədəd) nizam namə kapitalın da  %-lə
1 Tərtər Konserv                                             №452      23.03.1998 Tərtər rayonu, Nərimaniya kəndi 416530.60 208265 2.00 62655 30.08 125310.00 62655.00 62655 62655.00
 
 
 

Sorğu

"Kadastr kalkulyatoru" xidmətindən istifadə etmisinizmi?