Kiçik özəlləşdirmə

 

Özəlləşdirilmiş kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin illər və sahələr üzrə bölgüsü

 

Sahələr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cəmi
Məişət xidməti 5027 3716 394 79 120 223 177 125 119 183 152 121 74 27 24 18 23 21 59 32 12 26   10752
Ticarət və iaşə 386 825 792 165 203 386 525 267 198 302 227 207 107 60 53 35 43 59 43 24 172 65 15 5159
Yanacaq doldurma məntəqələri (YDM) 182 149 55 24 36 36 22 13 10 25 30 29 17 7 5 4 7 5 6 1 21 8 2 694
Çörək mağazaları 302 63 7 1   3 3 1 1 2   1 1     1   3   1 3     393
Çörək bişirmə müəssisələri və avadanlıq 6 166 25 6 2 2 6 6 2 11 5 4 1 1   4 4 1   1   3   256
Sənaye müəssisələri və avadanlıqlar 1 304 273 40 34 54 64 49 19 54 46 22 13 4 3 3 2 1 5 1 4 1   997
Tikinti müəssisələri 2 52 238 32 26 41 36 24 15 34 25 26 9 4 7 4 6 13 5 4 5 8 7 623
Tikintisi başa çatdırılmamış obyektlər 5 30 53 15 17 20 15 32 36 41 83 48 34 5 18 12 23 35 26 15 4 16 23 606
İcarəyə verilmiş və istifadəsiz qeyri-yaşayış sahələri   308 1051 276 491 858 1019 540 768 1042 1371 1167 792 405 484 496 432 489 434 419 572 631 343 14388
Digər sahələr üzrə 8 2 45 5 27 12 45 20 25 8 35 34 22 5 15 9 40 44 19 12 127 55 99 713
Aptek   4 107 42 36 62 38 30 15 15 13 11 7 1 4 2   2 1 2       392
Nəqliyyat vasitələri 384 1360 3629 548 698 512 1382 502 726 751 1134 362 677 140 153 308 263 289           13818
Səhiyyə müəssisələri                       16 2 1 1   4 2 5   1 3 1 36
Kinoteatrlar                       37 15 2   1 9 8 3 2   7 3 87
Uşaq bağçaları                       63 10 6     2 1           82
Yekun 6303 6979 6669 1233 1690 2209 3332 1609 1934 2468 3121 2148 1781 668 767 897 858 973 606 514 921 823 493 48996

 

 
 
 

Sorğu

Daşınmaz əmlak obyektinin müayinə edilməsi xidməti barədə məlumatlısınızmı?